26 d'Agost de 2020

Que Tindrà el Pa?

Que Tindrà el Pa?

Que de camí a casa m'ha atrapat l'olor del pa acabat de fer. He decidit esperar el meu torn, una llarga cua arriba fins a la porta.

En  demanar el torn  una senyora m'ha respost, -nosaltres- parla per ella i el senyor que l'acompanya. Tots dos discuteixen en un to de complicitat sobre el que deuen i no comprar, (...) perquè vindran els nens a dinar.

No he pogut sostreure'm  a escoltar-los. No pel contingut del què diuen, sinó com ho diuen -l’accent- que em ressona profundament familiar. Com es diuen les coses a la meva terra. 

Matiso que el possessiu te a veure amb  el sentit de pertinença, no al que és propi. Un sentiment que respon a la necessitat d’afiliació  de l'ésser humà,  de formar part d'un tot més gran  indispensable per a la construcció de la identitat i l'autoestima.

Tot d'una m'ha embargat una sensació immensa d'orgull amb tints de certa nostàlgia.

Una lànguida enyorança, que  m’ ha endú a la reflexió sobre el sentiment oposat "el sentit  de no inclusió": al grup, el barri,  la ciutat,  la cultura, el país.

Sentiment amb el què breguen les persones que se senten excloses   i que ignora la gent inclosa.

He reflexionat sobre les barreres que han hagut d'aixecar per protegir-se del que escolten, veuen i senten.

También  sobre les conseqüències, el sentiment profund de soledat i la inhibició d’un comportament  proactiu,  fonament de la seguretat sentida. 

(Uns dies més tard.)

Torno a llegir aquestes notes que havia deixat en el meu escriptori. Crec que no m'havia adonat llavors,  no ho sé,...que jo podria ser una d'aquestes persones.

Però jo no estic  ni em sento sola. M'acompanya l'aroma  i l'orgull  del meu llinatge, les i els que em van precedir, que m'ajuden a que no m'oblidi d'on vinc.  

L'objecte trancisional, concepte desenvolupat pel psicoanalista W. Winnicott. 

Blog

Donar temps i espai en el aquí i el ara representa la transformació.Articles relacionats

7 d'Abril de 2020

I ARA QUÈ?


29 de Juliol de 2019

VIGILA EL QUE DIUS //##


Juli Garreta, 3, entresòl, 17002 Girona | 972 093 304 | 665 84 76 55 | evoca.cs@gmail.com