1 d'Agost de 2023

DESFENT ENTORTS

DESFENT ENTORTS

Tota vida quan s'escriu, dibuixa o canta es pot transformar en quelcom   diferent.

Perquè tota vida inclou limitacions que regeixen la presa de decisions al present, amb l'esperança de trobar una sortida.

Aquests frens de vegades responen a experiències que no s'han viscut en pell pròpia: les càrregues transgeneracionals.

Ferides emocionals no resoltes a la família i passen d'una generació a una altra.

És fa estrany per a les persones passar per símptomes que no s'han viscut en carn pròpia, creences i actituds.
Principalment es transmet a través del contingut implícit, “allò que no es parla”. 
A teràpia busquem un espai per focalitzar-nos en la dimensió implícita: el significat dels símptomes.
 
L'objectiu és arribar a una narrativa que tingui sentit per a la persona,  és allò que alleuja el malestar i desfà el funcionament limitant del llegat heretat: creences i actituds independentment del criteri de veracitat.

No hi érem.

Blog

Donar temps i espai en el aquí i el ara representa la transformació.Altres articles

13 de Novembre de 2020

ÉS POSSIBLE ##

7 d'Abril de 2020

I ARA QUÈ?


29 de Juliol de 2019

VIGILA EL QUE DIUS //##


Juli Garreta, 3, entresòl, 17002 Girona | 972 093 304 | 665 84 76 55 | evoca.cs@gmail.com