26 de Novembre de 2020

LA IDENTITAT PERSONAL DESPRÉS DEL TRAUMA

LA IDENTITAT PERSONAL DESPRÉS DEL TRAUMA

La identitat personal és la consciència de com ens percebem. Posseeix la qualitat del que és propi i únic, que ens permet diferenciar-nos dels altres
 
ÉS EL RESULTAT D'UNA COMPARACIÓ ...
 
Ricoeur (1991) va exposar el concepte d'identitat narrativa com resolució a el concepte d'identitat personal. Una síntesi d'elements heterogenis que col·laboren a la construcció de la trama.
 
Els esdeveniments signifiquen molt més del que passa i contribueixen a el desenvolupament del relat: Al seu començament, al seu desenllaç i al seu final.
 
A construir una història amb sentit (Ricoeur, 1984; 2006). A mantenir el sentit del "si mateix". Una estratègia que travessa el cicle vital i s'enceta  en la infància.
 
Els esdeveniments traumàtics impossibles d'integrar a un nivell emocional i cognitiu interrompen el principi d'unicitat que necessita la identitat perquè la trama sigui coherent i el sentit del “si mateix”  més valuós.
 
L'IMPACTE DEL TRAUMA  REFLECTEIX  A LA IDENTITAT PERSONAL ...
 
Hi han moltes definicions sobre el que és i no el trauma la qual cosa  ens endú  a buscar la simplificació, tot i que si existeix  l'acord que el trauma és un impacte que irromp en la vida d'una persona i no pot gestionar.
 
És important considerar els elements que permeten elaborar una classificació dels diferents tipus de trauma per poder organitzar la intervenció.
 
En aquest escrit es fa referència a “esdeveniments  traumàtics subtils”,  de vegades invisibles que tenen la seva aparició en la primera etapa de la vida, des del naixement. 
 
Perquè l'exposició reiterada a la manca de resposta a les necessitats i demandes d'un nen / a per part dels cuidadors principals, també és una experiència de trauma que conforma l'anomenat trauma subtil i interromp el desenvolupament normalitzat.
 
LES CONSEQÜÈNCIES  EN L’ADULTESA PODEN SER DRAMÀTIQUES ...
 
Inunda l'organisme d'una falta de seguretat per a l'afrontament de la vida, des del naixement i es manté en l'adultesa afectant el “sentit de la identitat personal”: La memòria autobiogràfica, l'auto-representació, experiències personals.
 
Las persones es viuen en maneres de ser diferents, passant del que és funcional al que  no ho és.  Esquemes i estils d'afrontament alternatius i  que s'activen temporalment.
 
Sovint breguen amb els símptomes de la depressió, l'ansietat i una tendència a l'aïllament conseqüència de les dificultats relacionals.
 
LES TASQUES CLÍNIQUES ...
 
Requereixen de el desenvolupament d'accions relacionades amb la consecució de la integració, mitjançant la reparació, acceptació i reconstrucció de la identitat. Una narrativa autobiogràfica que deixi de ser reviscuda com si es tractés d'experiències actuals, per a ser recordades com capítols de la pròpia autobiografia (Janet, 1928).
 
Mitjançant unes metes terapèutiques que ajudin a estabilitzar el món intern  “equilibri emocional” mitjançant el processament.
 
La reestructuració de la identitat en favor d'un sentit del “si mateix”més coherent, estable
i valuós Horowitz (2003).
 
Bregar amb la resistència a la integració és un objectiu molt important en la intervenció. Requereix acceptar les experiències adverses, algunes d'elles protegides per la dissociació que es mantenen latent a través dels símptomes somàtics.
 
Encara que no existeix una definició consensuada d'integració, si disposem d'alguns indicadors que ho evidencien perquè les persones comencen a desenvolupar un sentit de si mateixa. A identificar els seus patrons no funcionals  i a regular la intensitat de les seves emocions.
 
Recompondre el món intern és la gran tasca. Mitjançant el desenvolupament d'una estructura interna més flexible i disposada a revelar les regles ocultes, per a la construcció d'una nova narració i re-significació del JO.
 

Blog

Donar temps i espai en el aquí i el ara representa la transformació.Articles relacionats

11 d'Abril de 2021

DES DEL DOL...


21 de Juny de 2020

FORA I DINS DEL LLOC

3 de Juny de 2019

El SAGRAT DEL MOMENT


Juli Garreta, 3, entresòl, 17002 Girona | 972 093 304 | 665 84 76 55 | evoca.cs@gmail.com